P. S. Nitra

23. november 2024

O nás

Chceme pretvárať svet podľa Božej vôle. Vieme, že to sami nedokážeme, preto sa spoliehame na Božiu milosť a chceme sa vzájomne povzbudiť stretnutím so živým Bohom a jeho Cirkvou. 
Preto organizujeme stretnutia mládeže nitrianskej diecézy P.S., aby sme sa spájali s mladými a spoločne s kňazmi, zasvätenými, rôznymi hosťami, umelcami a živými svedkami viery zakúsili Ježišovu lásku v osobnom stretnutí s Ním v modlitbe, otvorili svoje mysle, pozdvihli srdcia a nechali sa navždy premeniť.

K tomu sa odovzdávame a zasväcujeme celkom pod ochranu Panny Márie – Totus Tuus Maria! Celý som tvoj Mária!

O nás

Chceme pretvárať svet podľa Božej vôle. Vieme, že to sami nedokážeme, preto sa spoliehame na Božiu milosť a chceme sa vzájomne povzbudiť stretnutím so živým Bohom a jeho Cirkvou.

Preto organizujeme stretnutia mládeže nitrianskej diecézy P.S., aby sme sa spájali s mladými a spoločne s kňazmi, zasvätenými, rôznymi hosťami, umelcami a živými svedkami viery zakúsili Ježišovu lásku v osobnom stretnutí s Ním v modlitbe, otvorili svoje mysle, pozdvihli srdcia a nechali sa navždy premeniť.

K tomu sa odovzdávame a zasväcujeme celkom pod ochranu Panny Márie – Totus Tuus Maria! Celý som tvoj Mária!

Náš cieľ

Privádzať mladých ľudí k Ježišovi v Katolíckej cirkvi a pozývať k Nemu, ktorý je Cesta, Pravda a Život, prítomný v Oltárnej sviatosti. A tiež skrze sviatosť zmierenia, obrátenie a nové rozhodnutie pre život s Kristom.

Sprevádzať mladých na ceste viery a pomáhať im spoznávať ju, aby sa sami stali misionármi a vedeli obhájiť vieru v dnešnom svete.

Náš Cieľ

Privádzať mladých ľudí k Ježišovi v Katolíckej cirkvi a pozývať k Nemu, ktorý je Cesta, Pravda a Život, prítomný v Oltárnej sviatosti. A tiež skrze sviatosť zmierenia, obrátenie a nové rozhodnutie pre život s Kristom.

Sprevádzať mladých na ceste viery a pomáhať im spoznávať ju, aby sa sami stali misionármi a vedeli obhájiť vieru v dnešnom svete.