blog banner

Začíname

Pozdrav Pán Boh všetkým čo si toto čítajú. 🙂

Už sa nám neodmysliteľne blíži naše spomínané a dlho očakávané diecézne stretnutie mladých v Nitre. Preto sme pre Vás vytvorili túto stránku i facebook / instagram aby ste mohli mať vždy k dispozícií najaktuálnejšie informácie o pripravovanom programe, pozvaných hosťoch, či workshopoch..atď. 😀 Tešíme sa na Vás. 😉