blog banner

Viera – rozum alebo cit?

s psychologičkou Janou Vindišovou

Cieľom workshopu je pozrieť sa na prežívanie viery u mladých z perspektívy kresťanskej psychológie. Čo je podstatou náboženského zážitku a prečo niekedy necítime nič? Akú úlohu majú emócie v živote veriaceho človeka? Možno psychické ťažkosti vyriešiť modlitbou? A čo robiť, keď bolí duša? Tieto a podobné otázky budú súčasťou prednášky s diskusiou.

Maximálny počet účastníkov: neobmedzený