blog banner

Spoznaj Ježiša v chudobných

so spoločenstvom Saint’Egidio

Príď a spoznaj spoločenstvo mladých ľudí z komunity sv. Egídia, ktorí sa zjednocujú v spoločnej modlitbe a po nej, posilnení Božím Duchom, sa snažia prinášať Krista ľuďom bez domova.

Maximálny počet účastníkov: 20