blog banner

Pohni sa!

Pohybový workshop s Palim Dankom a Tanečným divadlom ATak pre tanečných nezačiatočníkov

Čo si v mysli predstavíš pri slovnom spojení Posledná večera? Nehybný štylizovaný obraz? Čas strávený na workshope s nami Ti túto predstavu radikálne zmení. Pohne sa všetko, okolo Teba aj v Tebe…

Maximálny počet účastníkov: 20