blog banner

Ped náš každodenný (I. – II.)

s Petrom Šebom

Ped náš každodenný I. (pre animátorov a vedúcich skupín):
Ako využiť nástroje digitálneho sveta a pochopiť dnešných mladých?
Je lepšie moderné technológie a sociálne siete ignorovať, alebo využiť ich potenciál pre šírenie dobra? Ja si myslím, že to druhé 😊

Maximálny počet účastníkov: neobmedzený

 

Ped náš každodenný II. (pre mladých):
Aké ťažké je vytvoriť či odhaliť dezinformácie na internete?
Na interaktívnom workshope si spolu ukážeme a vyskúšame, aká tenká hranica je medzi pravdou a nepravdou na internete a ako odhaliť tie najväčšie nezmysly, ktoré internetom kolujú.

Maximálny počet účastníkov: 30