blog banner

Do you speak music alebo P.S.: „Pobav sa II.“

so Sr. Lýdiou

Hudba je vraj jediný jazyk, ktorému rozumejú všetci ľudia. A tak sa aj tento rok spoločne hudobne pobavíme a pri speve po japonsky, po kórejsky, po anglicky, po tirolsky, po španielsky i po „africky“  –- a samozrejme aj po slovensky –- si budeme určite všetci dobre rozumieť.

Maximálny počet účastníkov: neobmedzený