blog banner

P. Patrick z Írska vám odkazuje…

Fr. Patrick Cahill z Thurles, Tipperary v Írsku je kňaz Diela Ježiša Veľkňaza, ktorý od svojej kňazskej vysviacky v roku 2009 pôsobí ako misionár v Írsku. Viac ako desať rokov bol zapojený v hnutí Youth 2000 a od roku 2016 tam pôsobí ako duchovný správca.  Pravidelne sa zapája do podujatí organizovaných Youth 2000 a vedie duchovné cvičenia vo farnostiach a školách po celej krajine.  Ako jeden zo zakladajúcich členov evanjelizačnej školy v Írsku „Holy Family
Mission“ s veľkou radosťou pomáha mladým ľuďom objavovať skryté poklady viery. 


26 mar, 2019

Divadelné dosky

15 mar, 2019

Už chystáme

3 mar, 2019

Začíname