blog banner

Ideme za Vami I.

Dňa 22. februára navštívil misijný tím PS 2019 farnosť Bánovce nad Bebravou, aby predstavil mladým tejto farnosti nový projekt diecézneho stretnutia mládeže PS 2019. Po večernej sv. omši zameranej pre mládež, ktorú celebroval rektor nitrianskeho UPC o. Ľubomír Hlad, sa mladým prihovoril o. Anton Ďatelinka, ktorý predstavil program PS 2019 a prítomnej mládeži tlmočil pozvanie otca biskupa prísť a zúčastniť sa diecézneho stretnutia. Návštevu farnosti Bánovce nad Bebravou sme zakončili spoločnou eucharistickou adoráciou.

Misijný tím takto navštívil už dve farnosti – Skačany a Bánovce nad Bebravou. Najbližšie sa členovia tímu chystajú navštíviť ešte farnosti Nemšová (9.3.), Zlaté Moravce (15.3.) a Trenčín – Juh (21.3.).